Przesłanie

Realizacja projektu ma na celu wspieranie przedsiębiorczości akademickiej. Celem ogólnym projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej dla potencjalnych "spin off’ów" i "spin out’ów" w woj. lubuskim.

W ramach projektu zostaną zrealizowane kursy edukacyjne dla potencjalnych "spin off’ów" i "spin out’ów" w postaci czterech modułów:
(1) Zasady prowadzenia działalności typu spin off/spin out,
(2) Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
(3) Komercjalizacja wynalazków i innowacyjnych technologii – zarządzanie projektami innowacyjnymi,
(4) Przygotowywanie biznes planów.

Prowadzenie działań promujących przedsiębiorczość akademicką w postaci kursów edukacyjnych, które przekłada się na zatrzymanie w placówkach naukowych młodej kadry oraz sprzyjanie przemianom w rozumieniu roli pracowników nauki i instytucji naukowych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

 

Zapraszamy do współpracy!